ADRES:

Ul. Szkolna 6

43-512 Bestwina

Dyrektor SPZOZ w Bestwinie:

lek. MARCIN BIELARZ –  absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego wydziału lekarskiego. Specjalista kardiologii współpracujący z Polsko-Amerykańskimi klinikami serca. Posiada certyfikat MBA w zakresie zarządzania w jednostkach ochrony zdrowia.

KONTAKT:

Telefony czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00

Poradnia dla Dzieci

    880 096 053

HISTORIA

Ośrodek Zdrowia pod kierunkiem dr Franciszka Magi (1923-2017) wybudowano jeszcze przed powstaniem Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. Ze środków budżetu państwa pokryto tylko 20 % nakładów, resztę kosztów pokryły miejscowe zakłady pracy, a przede wszystkim mieszkańcy przez samoopodatkowanie się i bezpłatną robociznę oraz transport. Po roku budowy w 1972 r. otwarto Gminny Ośrodek Zdrowia. Wysiłek miejscowej ludności upamiętnia tablica na terenie Ośrodka o treści:” Ośrodek ten powstał siłami i środkami mieszkańców Bestwiny, Bestwinki, Janowic, miejscowych zakładów pracy oraz państwa.”

Po raz drugi, po prawie 40 latach- 15.06.2010 roku – uroczyście otwarto Ośrodek Zdrowia po generalnym remoncie – kompleksowej modernizacji i doposażeniu w sprzęt specjalistyczny – projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

dr Franciszek Maga – założyciel

O NAS

SPZOZ w Bestwinie udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 •  podstawowej opieki zdrowotnej: świadczenia lekarza POZ, świadczenia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, świadczenia położnej środowiskowo-rodzinnej
 • higieny szkolnej
 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
 • rehabilitacji medycznej

w ramach umowy z NFZ.

Posiadamy własne laboratorium analityczne, pracownie RTG i pracownie USG.

Zapraszamy

STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA ZDROWIA

Poradnie POZ

– Poradnia lekarza POZ

– Gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej

– Gabinet położnej środowiskowo – rodzinnej

– Gabinety higieny szkolnej

Poradnie specjalistyczne:

– ginekologiczno-położnicza

– pulmonologiczna

– okulistyczna

Rehabilitacja

– Poradnia rehabilitacyjna

– Gabinet fizjoterapii

Pracownie diagnostyczne:

– Pracownia RTG

– Pracownia USG

– Laboratorium analityczne

GALERIA

Najczęściej zadawane pytania

Jak zapisać się na szczepienie Covid-19?

Zapisy na szczepienie przeciw COVID-19 odbywają się przez:

 • infolinię całodobową : tel. 989

 • SMS o treści „SzczepimySie” na numer 664 908 556

 • przez stronę internetową : pacjent.gov.pl

 • bezpośrednio w Ośrodku Zdrowia
Jak mogę zamówić receptę bez wizyty u lekarza?

Istnieje możliwość wystawienia recepty na leki stosowane w chorobach przewlekłych bez konieczności przeprowadzania każdorazowo badania pacjenta, czyli bez wizyty lekarskiej w gabinecie. Nie oznacza to jednak, że można złożyć zamówienie na dowolne leki.

Na leki zlecone przez lekarzy specjalistów (np. przez kardiologa, diabetologa, endokrynologa itp.) musi byś pisemna informacja o ich zleceniu. Każdorazowe wypisanie recepty to wizyta lekarska z koniecznością rejestracji pacjenta.

Sposoby zamawiania leków:

 • pisemnie na kartce wrzuconej do skrzynki przed wejściem do ośrodka

 • telefonicznie- tylko w sytuacjach nagłych! (nie blokujmy linii telefonicznej)

Prosimy o zamawianie leków, gdy pacjent dysponuje co najmniej 7 -dniowym zapasem leków. Proszę nie zostawiać tego na ostatnią chwilę.

Jak odebrać receptę wypisaną bez wizyty u lekarza?

Po wypisaniu Recepty Pacjent otrzymuje kod e-recepty SMS-em na numer telefonu, który jest podany w dokumentacji medycznej. W przypadku posiadania Internetowego Konta Pacjenta (i wpisania nr telefonu w zakładce „Powiadomienia”) SMS przychodzi z adresu e-zdrowie.

W jaki sposób można składać skargi i zażalenia?

Skargi i zażalenia można składać w następujących formach:

 • osobiście u Dyrektora Ośrodka w dniach: poniedziałek 11:00-12:00

 • pisemnie na adres Ośrodka Zdrowia

 • drogą mailową na adres: spzoz@bestwina.pl

Programy profilaktyczne

W celu uzyskania informacji zapraszamy do zakładki Programy Profilaktyczne.

KONTAKT

Kontakt telefoniczny

32 215 71 18

32 214 15 47

32 506 51 20

797 289 854

Godziny Otwarcia

Pn – Pt od 07:00 do 18:00

Adres

ul. Szkolna 6

43-512 Bestwina

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) w SPZOZ Bestwina:

iod.bestwina@ada.dt.pl